CTMTC

Process av återvunnen PSF produktionslinje för 3D ihålig fiber

I spinnverket,flaskflingorna smälts i extruders och snurras till blåsor.

Smältan som kommer ut ur homogenisatorn går in i spinnstrålen där det specialdesignade distributionsrörsystemet garanterar samma uppehållstid för smältan att nå varje spinnläge.

Efter att ha passerat fördelningsrör, stiftventiler och doseringspumpen flyter smältan jämnt in i spinnpaket.

Det finns filtersil och filtersand inuti spinnpaketet, som tar bort föroreningar från smältan.Smältan blir en liten ström efter att ha extruderats från mikrohålen i spinndysan.

Smältrörsystemet och spinnstrålen värms upp av HTM-ånga från HTM-systemet.Det specialdesignade ångfördelningssystemet säkerställer enhetlig temperatur på varje spinndysa.

I kylkammaren kyls smältströmmen och stelnar av likformig kall luft.Efter att ha passerat ett läppbearbetningssystem, bärs blåsan till upptagningspanelen via den snurrande cellen.